Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Shine Nails FESTIVÁL köröm verseny 2022. szabályzata

1. Szervező

Jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: „Részvételi Szabályzat”) bemutatásra kerülő pályázati felhívás (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője a Shine Nails Kft. (Sz.h: 2234 Maglód, Revicky u. 26.; a továbbiakban: „Szervező”)

2. A Pályázó

2.1. A Szervező által meghirdetett Pályázaton minden cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy indulhat, aki a 3.3. pontban meghatározott körmöt elkészítette (a továbbiakban: „Pályázó”). A Pályázaton cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

2.2. A pályázatból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3. A Pályázat menete:

3.1. A Szervező a Pályázatot a Szervező a Shine Nails műköröm alapanyag és kellék Facebook oldalán,  (facebook.com/shinenails.hu), Istagram (instagram.com/shinenails_mukoromalapanyag) és a Shine Nails honlapján (www.shinenails.hu) keresztül hirdeti meg.

3.2. Pályázni 2022.07.22-től 2022.08.21-ig lehetséges.

3.3. A Pályázaton való részvételhez szükséges kitölteni a jelentkezési lapot, illetve a kategóriától függően a Drive mappába feltölteni a képeket, vagy elküldeni  verseny.shinenails@gmail.com e-mailcímre.  Miden Pályázó köteles legalább 1 db Shine Nails  által forgalmazott márka (Crystal Nails, Brillbird, Marily Nails) termékek felhasználásával készített plakátkép beküldésére. A fotón jól láthatóan szerepelnie kell a márka termékeknek, valamint más márka nem szerepelhet. A fotón a modell vagy más személy arca nem szerepelhet. A fotón szereplő modell kizárólag nagykorú személy lehet. Amennyiben a kép ezen feltételeknek nem felel meg a Pályázó a Pályázatból kizárásra kerül.

A fotó megküldése mellett kérjük, hogy a Pályázó e-mailben adja meg az általa felhasznált alapanyagok listáját.

Kérjük továbbá, hogy a Pályázó e-mailjében adja meg nevét, e-mail címét (amennyiben az eltér a feladó e-mail címtől) és telefonszámát. A pályázat tárgya: Shine Nails körömverseny 2022 Nyár

3.4. A Pályázaton kizárólag saját alkotásról készült fotóval lehet nevezni. Ellenkező esetben a Pályázó kizárásra kerül. Egy Pályázó több fotóval is nevezhet.

3.5. A Pályázó a fotó beküldésével kijelenti, hogy a fotó elkészítésében résztvevő személyek (modell, fotós, stb.) hozzájárulásukat adták a kép elkészítéséhez, valamint annak a Pályázaton, a jelen Részvételi Szabályzat szerint történő felhasználásához. A Pályázó szavatolja továbbá, hogy a fotó vonatkozásában harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a fotó közzétételét vagy felhasználását bármely módon akadályozná, illetve korlátozná, valamint, hogy az esetleges harmadik személyek a fotó felhasználásával, nyilvánosságra hozatalával összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

3.5. A Pályázó a fotó Szervező részére történő megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa beküldött fotót a Szervező a Facebookos oldalára, Instagram oldalára és/vagy weboldalára feltöltse. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a beküldött fotók közül saját hatáskörében – szakmai szempontok alapján - válassza ki a Facebookos oldalra/weboldalára feltöltésre kerülő képeket.

3.6. A pontozásos kategóriákban (Szalonköröm – felszíni díszítéssel, Szalonköröm– 3D díszítéssel, Extreme kategória – felszíni díszítéssel, Extreme kategória – 3d díszítéssel) A pontozást a beérkezett képek alapján a szakmai zsűri fogja elvégezni és kategóriánkként 1 győztest (az-az összesen 4 díjazottat) hirdet.  Szempontok: a szalonköröm forma, a kivitelezés minősége, a forma, a felhasznált anyagok változatossága, és a díszítés kivitelezése és ötletessége.

A „közönségkedvenc” kategóriában az I. helyezettet a facebook kedvelői határozzák meg. A like-okat 2022. 08.25. 09:00-ig lehet küldeni, a különdíjasokat a Szervező választja ki.

3.7. Eredményhirdetésre 2022.08.26. napján kerül sor, a Shine Nails Facebook oldalán, és  weboldalán. A Nyerteseket a Szervező legkésőbb 2022.08.31. napjáig e-mailben is értesíti. Az a Nyertes, aki a Szervező által küldött e-mailes üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol, a Pályázatból kizárásra kerül.

 

4. A Nyeremény

4.1. A Nyertesek a következő nyereményekben részesülnek:

 Kategóriánkként az 1. helyezett: 25.000 forint értékű Shine Nails ajándékcsomagot + megjelenés a facebook oldalunk borítóképén és az instagram oldalunkon

+ Különdíjazás is lehetséges, ezt a Shine Nails szakmai zsűrije oszthatja ki, szakmai szempontok alapján

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

4.3. A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget és - amennyiben a Nyeremény postai úton kerül megküldésre - a belföldi postázás költségeit a Szervező viseli, azonban a további esetlegesen felmerülő költségek (a nyeremény átvételének helyére utazás, stb.) a Nyertest terhelik. A Szervezőt a Nyeremény átadásán, illetve a nyeremény szolgáltatás biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

4.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Pályázatot a Pályázat időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse, illetőleg a Nyereményt más, egyező, vagy azt meghaladó értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Részvételi Szabályzat módosítását, illetve a Pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az Shine Nails hivatalos Facebook oldalán és weboldalán. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

4.5. A Szervezőt a Nyeremények kapcsán – mint azok gyártója, illetve forgalmazója - az általános, Ptk. szerinti szavatossági kötelezettség terheli.

5. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden, a Pályázó által a Pályázattal összefüggésben a Szervező facebook oldalán közzétett kommentet, vagy egyéb tartalmat (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom”) moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan Felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek, oda nem illőnek talál (különös tekintettel a Szervező jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit sértő Felhasználói tartalomra), és a Pályázót kizárja a Pályázatból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított Felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy jogsérelemért.

6. A nyeremény átvételének feltételei:

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt kizárólag a Nyertesnek adja át. A Pályázó a Pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a Shine Nails hivatalos Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosan közölje a Nyertes nevét.

6.2. A Pályázó a Pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy amennyiben a Pályázaton nyer, úgy a nyertes fotót a Szervező gazdasági illetve marketing és reklám tevékenysége során, külön ellentételezés nélkül jogosult mind eredeti, mind átalakított, módosított formában, térbeli és időbeli korlátozás nélkül nyilvánosságra hozni és felhasználni. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyeremény átadását a fotó felhasználásával kapcsolatos külön nyilatkozat aláírásához kötheti.

6.2. A Nyertes a Nyereményt átveheti házhozszállítás útján, vagy személyesen a következő címen: 2119 Pécel, Rákos utca 29.

6.3. A Szervező a Nyeremény átvételének részleteit a 3.7. szerinti kapcsolatfelvételt követően, telefonon egyezteti le a Nyertessel.

6.4. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos bármely ügyintézésre, illetve a nyeremény átvételére, illetve igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt/annak kifejezett hozzájárulásával jogosult.

6.5. A Nyertes köteles a Szervezővel a Nyeremény átadásának és megszervezésének lebonyolításával kapcsolatban együttműködni, ellenkező esetben a Pályázatból kizárásra kerül.

6.6. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt a kapcsolatfelvételről számított 30 napon belül nem váltja be, úgy jogosulatlanná válik az adott Nyereményre.

7. Szervező jogai

7.1. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényét a Pályázaton való részvétellel összefüggésben, a Pályázat esetleges hibáiból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.

7.2. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázaton való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Részvételi Szabályzat megszegése esetén a Pályázó kizárásra kerül.

8. Adatkezelés

8.1. Azáltal, hogy a Pályázó a Pályázaton részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázat során általa megadott adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül, a Pályázat lebonyolítása érdekében, illetve saját marketing tevékenysége céljából, a Pályázó hozzájárulásának visszavonásáig felhasználhassa és kezelje, és a Pályázót személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Pályázó hozzájárulása nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.

8.2. A Pályázó Pályázaton való részvételével hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából.

8.3. Az adatszolgáltatás jogalapja a Pályázaton történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az adatok kezelése során az adatok feldolgozását a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Szervező végzi.

8.4. A Szervező jelen Részvételi Szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Pályázók személyes adatait.

8.5. A Szervező a Pályázó Pályázat során, illetve azzal összefüggésben szolgáltatott személyes adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból, a Pályázó önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

8.6. A Pályázó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatának (név) a Pályázattal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.7. A Pályázaton való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a Pályázatból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre.

8.8. A Szervező biztosítja a Pályázók személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Pályázó bármikor, bármilyen korlátozástól mentesen, indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (informacio.shnenails@gmail.com) az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Shine Nails Kft. (2119 Pécel, Rákos u. 29.)

9. A Részvételi Szabályzat Pályázó általi elfogadása

A Pályázó a Pályázaton való részvételével, azaz a fotó(k) elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10. Záró rendelkezések

10.1. A Pályázatot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá. A Pályázat szervezésében a Facebook nem vesz részt és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a Pályázattal kapcsolatban a Pályázók felé semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A Pályázó az adatait a Pályázat Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak.

10.2. A Pályázat tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

10.3. A Pályázat során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak megfelelően használható fel. A Pályázó által megadott információk csak a jelen Részvételi Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva.

10.4. Amennyiben a jelen Részvételi Szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi Szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi Szabályzat érvénytelen rendelkezése helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

11. Információkérés

A Pályázattal kapcsolatos további információkért kérjük írjon az informacio.shinenails@gmail.com címre.

Pécel, 2022.07.22.

Szervező